top of page

Intern reglement 
tennis - padel - petanque

 • De tennis- en padelbanen mogen enkel door spelers worden betreden.

 

 • Aangepaste kledij en schoeisel zijn verplicht, zowel op de tennisvelden als op de padelterreinen. Voor tennis zijn dit schoenen met een ondiep profiel, voor padel zijn dit schoenen geschikt voor het spelen op kunstgras/ondergrond.

 

 • Het spelen in bloot bovenlichaam of badkledij is verboden!

 

 • Het is niet toegestaan te roken op de tennis- en padelterreinen.
   

 • Ouders, die hun kinderen meenemen, dienen er op toe te zien dat hun kinderen de bepalingen van dit reglement en de overige instructies, uitgevaardigd door de vereniging, naar behoren naleven.
   

 • Fietsen en brommers dienen te worden geplaatst in de daartoe bestemde ruimte bij de ingang van het clubdomein.

 

 • Het is ten strengste verboden te parkeren aan de achterzijde van de tennisclub!

 

 • Honden zijn toegelaten op de site van onze club, mits aangelijnd. Eventuele accidentjes dienen onmiddellijk opgeruimd te worden.
   

 • De spelers op de terreinen en de supporters dienen zich te houden aan de regels van de fair-play. Het gebruiken van verbale of lichamelijke agressie kan leiden tot het stopzetten van het spel of het onmiddellijk verlaten van de baan.

 

 • Grensoverschrijdend gedrag, zowel seksueel, fysiek als psychisch, wordt niet getolereerd in onze club!

 

 • Elk ongepast gedrag die schade veroorzaakt aan de infrastructuur is verboden. Indien er schade wordt aangericht, kunnen er sancties volgen en kan de kost hiervan op de speler verhaald worden.

 

 • De tennisterreinen (4 outdoor & 3 indoor) zijn dagelijks bespeelbaar van 9u tot 23u. De padelterreinen (3 terreinen) zijn dagelijks bespeelbaar van 8u tot 23u.
  Alle activiteiten georganiseerd door de club (interclub, tornooien, lessen, stages,…) hebben steeds voorrang op de individuele reservaties.
  De tarieven voor tennis en padel kunt u raadplegen op onze website: www.tcblankenberge.be

 

 • De tennisterreinen worden per uur gereserveerd en de reservatie moet gemaakt worden met de namen van de personen die effectief spelen.

 

 • Padelterreinen worden per anderhalf uur gereserveerd, het spel wordt met 4 personen gespeeld. Ook hier moet de reservatie gemaakt worden met de namen van de personen die effectief spelen.

 

 • Indien leden reserveren onder een andere naam zal er eenmalig verwittigd worden. Van zodra het een tweede maal voorvalt worden beide leden 1 maand van het reservatiesysteem geschrapt. Dit geldt zowel voor padel als voor tennis.

 

 • Indien een lid het toelaat aan een niet-lid om te reserveren met zijn of haar naam, zal het lid onmiddellijk één maand geschrapt worden van het reservatiesysteem.

 

 • Padelleden kunnen 14 dagen vooraf een reservatie maken, maximum 2 reservaties in de piekuren en 2 reservaties in de daluren. Een nieuwe reservatie kan pas terug gemaakt worden wanneer de eerste gereserveerde speeltijd afgelopen is.

 

 • Spelen met een niet-lid:
  Tennis à reserveren en betalen voor het aanvangen van het spel in de chalet of via de website van Tennis Vlaanderen.
  Padel à reserveren via Tennis Vlaanderen en vooraf betalen via Mollie.

   

 • Let op deze zaken wanneer u een tennis- en/of padelterrein bespeelt:

 • Na het tennissen is het verplicht de tennisbaan zorgvuldig en volledig te vegen. Na het vegen de veegnetten terug op hun plaats hangen alsook de lijnvegers.

 • Niet leunen, zitten, hangen of springen op, aan en over het net.

 • Kapot net, losrakende belijning, losse omheining, gaten of kuilen direct melden aan de verantwoordelijke voor de infrastructuur.

 • Afval in de vuilbakken deponeren en lege glazen/flessen terugbrengen naar de bar.

 • Stoelen die meegenomen werden naar de terreinen, moeten teruggebracht worden.

 • Bij het verlaten van de tennisterreinen moeten de toegangspoortjes steeds gesloten worden.

 • Ben je de laatste (zowel indoor tennis, petanque als padel), doe dan de verlichting uit.

 

 • Bij het ontstaan of het aanwezig zijn van plassen op de tennisbanen, is het niet toegestaan om deze te bespelen. Plassen mogen niet verwijderd worden! Na langdurige regenval, mag er pas na 15 min gespeeld worden nadat alle plassen volledig opgedroogd zijn.

 

 • Indien het padelterrein erg nat is door regen (plassen) of bevroren is, is het verboden om het terrein te betreden. Als je reeds aangevangen bent met spelen en het begint hard te regenen, dien je je speelbeurt te onderbreken. Een teruggave van de credits kan enkel indien minder dan de helft van de speeltijd kon gespeeld worden. Deze teruggave dient per mail aangevraagd worden op padeltcblankenberge@gmail.com

 

 

 

 • Specifieke zaken in verband met de indoor tennisterreinen

 • Het licht op het terrein wordt enkel aangestoken als er ook effectief op gespeeld zal worden.

 • Wanneer aan het einde van het uur het licht knippert en er komt niemand na u tennissen, mag het licht niet meer opnieuw aangeduwd worden.

 • Gelieve de veegnetten op de voorziene plaatsen terug te hangen. Er zijn verschillende sproeikoppen aanwezig die vrij moeten blijven als er gesproeid moet worden.

 • Bij het verlaten van de indoorterreinen moet u er op toezien dat de toegangsdeuren altijd goed toe zijn, dit voorkomt het overdraaien van de deuren.

 • Wanneer u tijdens de zomerperiode de zeilen van de indoor wil openzetten, doet u dit met de nodige zorg. Het forceren van deze zeilen zorgt voor defecten. Bent u de laatste die gespeeld heeft, gelieve de zeilen van de indoor ook weer te sluiten.

 

 • Petanque

 • De petanqueterreinen zijn enkel toegankelijk voor leden.

 • Niet-leden kunnen, mits betaling, gebruik maken van de petanqueterreinen.

 • De verlichting kan worden aangezet via een klavier met code. Gelieve er ook op toe te zien dat de verlichting uitgeschakeld is na afloop van het spel.

 • Tafels en stoelen aan de terreinen moeten blijven staan en gelieve deze proper achter te laten.

 

 • Elk lid van TC Blankenberge, tennis, padel en/of petanque, mag gebruik maken van de clubfaciliteiten en kan deelnemen aan de verschillende activiteiten georganiseerd door TCB mits een eventuele financiële bijdrage.

 

 • Een tennislidmaatschap geeft geen recht op het gratis gebruik van de padelterreinen.
  Omgekeerd geldt ook dat een padellidmaatschap geen recht geeft op het gratis gebruik van de tennisterreinen. Voor beiden dient extra betaald te worden.
  Petanqueleden dienen ook extra te betalen wanneer zij tennis en/of padel willen spelen.

 

 • Ten behoeve van EHBO staat in het clubhuis een verbanddoos en defibrillator ter beschikking.
   

 • TC Blankenberge vzw stelt zich op geen enkele wijze aansprakelijk voor diefstal, verlies of beschadiging van eigendommen van leden en/of bezoekers.

 

 • TC Blankenberge is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen op de speeltuigen.

bottom of page