Clubreglement

 • De tennisbanen mogen enkel door spelers/speelsters worden betreden.

 • Tenniskleding is verplicht en tennisschoenen met een ondiep profiel zijn vereist. De banen mogen NIET met ander schoeisel betreden worden. Het spelen in bloot bovenlichaam is verboden!

 • Het is niet toegestaan te roken op de tennisbanen.

 • Ouders, die hun kinderen meenemen, dienen er op toe te zien dat hun kinderen de bepalingen van dit reglement en de overige instructies, uitgevaardigd door de vereniging, naar behoren naleven.

 • Fietsen dienen te worden geplaatst in de daartoe bestemde ruimte bij de ingang van het clubdomein.

 • Het is ten strengste verboden te parkeren aan de achterzijde van de tennisclub!

 • Honden zijn toegelaten op onze tennisclub, mits aangelijnd. Eventuele accidentjes dienen onmiddellijk opgeruimd te worden.

 • De spelers op de terreinen en de supporters dienen zich te houden aan de regels van de fair-play. Het gebruiken van verbale of lichamelijke agressie kan leiden tot het stopzetten van het spel of het onmiddellijk verlaten van de baan.

 • Grensoverschrijdend gedrag wordt niet getolereerd in onze tennisclub!

 • Na het tennissen is het verplicht de tennisbaan zorgvuldig en volledig te vegen.

 • Bij het ontstaan of het aanwezig zijn van plassen op de tennisbanen, is het niet toegestaan deze te bespelen. Plassen mogen niet verwijderd worden! Na langdurige regenval, mag er pas na 15 min gespeeld worden nadat de plassen volledig opgedroogd zijn.

 • Let op deze zaken wanneer u een terrein bespeelt:

  • Na het vegen de veegnetten terug op hun plaats leggen, alsook de lijnvegers

  • Niet leunen, zitten, hangen of springen op, aan en over het net

  • Kapot net, losrakende belijning, gaten en kuilen melden aan de verantwoordelijke voor de infrastructuur

  • Parasols aan de terreinen moeten altijd toe gedaan worden en naast de bank gelegd worden.

  • Afval in de vuilbakken deponeren en lege glazen/flessen terugbrengen naar de bar

  • Stoelen die meegenomen werden naar de terreinen moeten teruggebracht worden

  • Bij het verlaten van de terreinen moeten de toegangspoortjes steeds gesloten worden.

  • Specifieke zaken in verband met de indoorterreinen

  • Het licht op het terrein wordt enkel aangestoken als er ook effectief op gespeeld zal worden

  • Wanneer aan het einde van het uur het licht knippert en er komt niemand na u tennissen, mag het licht niet meer aangestoken worden. Onnodige elektriciteitsverspilling!

  • Gelieve de veegnetten op de voorziene plaatsen terug te leggen. Er zijn verschillende sproeikoppen aanwezig die vrij moeten blijven als er gesproeid moet worden.

  • Bij het verlaten van de indoorterreinen moet u er op toezien dat de toegangsdeuren altijd goed toe zijn, dit voorkomt het overdraaien van de deuren.

  • Wanneer u tijdens de zomerperiode de zeilen van de indoor wil openzetten, doet u dit met de nodige zorg. Het forceren van deze zeilen zorgt voor defecten!

  • Bent u de laatste die gespeeld heeft, gelieve de zeilen van de indoor ook weer te sluiten! 

 • Ten behoeve van EHBO staat in het clubhuis een verbanddoos en defibrillator ter beschikking.

 • TC Blankenberge vzw stelt zich op geen enkele wijze aansprakelijk voor diefstal, verlies of beschadiging van eigendommen van leden en/of bezoekers

 • De vereniging stelt zich op geen enkele wijze aansprakelijk voor ongevallen en/of lichamelijke letsels bij leden en/of bezoekers die op of om de club zijn opgelopen